อนุทิน 115578 - โสภณ เปียสนิท

วันเสาร์ที่13ตค2555 พบคุณสุพจน์ หลานป้าเล็ก

คนขับรถบรรทุกเช่าบ้านสวนโสภณ ที่โป่งแย้พัฒนา

เก็บเงินค่ามัดจำ 500 บาท ค่าเช่าบ้านเดือนแรก 500 บาท

และทำหนังสือสัญญา เช่าระยะ 1 ปี

ผู้เช่าแจ้งด้วยวาจาว่าจะ ขอปลูกถั่ว ด้วย

เขียน 15 Oct 2012 @ 23:53 ()


ความเห็น (0)