อนุทิน 115559 - ปณิธิ ภูศรีเทศ

  • ...ทำลายไทย 
  • จะอยู่เฉย...กันทำไม
  • เถอะมาทำลายไทย กันเถิดหนา
  • เตรียมเครื่องมือ สารพัด เต็มอัตรา
  • อย่าชักช้า ซึมเศร้า เหมือนเต่าคลาน
  • ลงมือ กันเลย ณ บัดนี้
  • ชวนน้อง ชวนพี่ ลูกเหลนหลาน
  • มาทำลายไทย ให้ตระการ
  • สืบสายธาร ศิลป์ไทย...ให้โลกตะลึง
  • -ปณิธิ ภูศรีเทศ-
เขียน 15 Oct 2012 @ 17:52 () แก้ไข 15 Oct 2012 @ 22:53, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

รักษ์ลายไทย ลงมือทำ ลายดี มีคุณจริง...