อนุทิน 115511 - คนตานี

คนตานี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

105 เดือนไฟใต้เจ็บตายกว่า 1.3 หมื่น

      สรุปยอดรวมความสูญเสียตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.2547 ซึ่งเกิดเหตุการณ์ปล้นอาวุธปืนจากกองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส จนถึงวันที่ 30 ก.ย.2555 มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 4,884 ราย แยกเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม 2,697 ราย ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ 2,056 ราย และไม่ระบุศาสนา 131 ราย

จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 8,850 ราย แยกเป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ 5,572 ราย ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม 2,776 ราย ไม่ระบุศาสนา 502 ราย

รวมผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตตลอด 105 เดือนไฟใต้ 13,734 ราย!

ที่มา http://www.isranews.org/south-news


เมื่อไรสถิติเหล่านี้จะหายไป.....


เขียน 14 Oct 2012 @ 15:41 () แก้ไข 14 Oct 2012 @ 15:44, ()


ความเห็น (0)