อนุทิน #115494

| อนุทิน ... ๓๓๖๓ |

"๑๔ ตุลาคม"

๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ... วันที่ประเทศไทยต้องจารึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยครั้งหนึ่ง จนมีคนที่ได้ชื่อว่า "คนรุ่นเดือนตุลา" เกิดขึ้น และขยายไปเป็นผู้นำความคิดของสังคมไทยจนถึงปัจจุับัน

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)