อนุทิน 115494 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๓๖๓ |

"๑๔ ตุลาคม"

๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ... วันที่ประเทศไทยต้องจารึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยครั้งหนึ่ง จนมีคนที่ได้ชื่อว่า "คนรุ่นเดือนตุลา" เกิดขึ้น และขยายไปเป็นผู้นำความคิดของสังคมไทยจนถึงปัจจุับัน

เขียน 14 Oct 2012 @ 02:34 () แก้ไข 14 Oct 2012 @ 02:34, ()


ความเห็น (0)