อนุทิน 115477 - เครื่องคิดเลข

ห้องเรียนในฝัน ก็เป็นห้องเรียนที่ครูผู้สอนแต่ละท่านมาให้ความรู้กับนักเรียน โดยให้ความรู้กับนักเรียนทีละเล็กทีละน้อย พอนานๆๆไป ความรู้ที่คุรครุแต่ละท่านได้ให้ ก็กลายเป็นความรู้ที่มีค่า ทำให้เด็กนักรียนนำความรู้ทีี่ตนเองได้รับจากคุณครุ ไปสร้างความฝันที่ตนเอง ฝันไว้สมัยตอนที่เป็นเด็ก

เขียน 13 Oct 2012 @ 21:28 ()


ความเห็น (0)