อนุทิน 115477 - เครื่องคิดเลข

  ติดต่อ

ห้องเรียนในฝัน ก็เป็นห้องเรียนที่ครูผู้สอนแต่ละท่านมาให้ความรู้กับนักเรียน โดยให้ความรู้กับนักเรียนทีละเล็กทีละน้อย พอนานๆๆไป ความรู้ที่คุรครุแต่ละท่านได้ให้ ก็กลายเป็นความรู้ที่มีค่า ทำให้เด็กนักรียนนำความรู้ทีี่ตนเองได้รับจากคุณครุ ไปสร้างความฝันที่ตนเอง ฝันไว้สมัยตอนที่เป็นเด็ก

  เขียน:  

ความเห็น (0)