อนุทิน 115439 - ยูมิ

  ติดต่อ

วันนี้ที่สิ้นสุดการสอบภาคปลายในเทอมต้นแห่งปี  2555  ของนิสิต  ม. ทักษิณ

วันนี้ที่จัดทำรายงานการวิจัยที่รับผิดชอบอยู่ได้จัดทำเข้ารูปเล่มและส่งที่ปรึกษา

เรียบร้อยแล้ว  หลังจากคร่ำเคร่งทำอยู่นานพอได้...

  เขียน:  

ความเห็น (0)