อนุทิน 115413 - ภูสุภา

เมื่อยังรู้สึกว่ามีมือเราอยู่ หน้ามือ หลังมือ ก็ยังมีต่อไป

เหมือนถ้าเรายังมีตัวเรา ความสุข ความทุกข์ก็ยังมีต่อไป

...คำสอนของพระไพศาล วิสาโล...

เขียน 12 Oct 2012 @ 13:44 () แก้ไข 12 Oct 2012 @ 15:49, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สาธุครับอาจารย์...