อนุทิน 115396 - นีโอ..เบเกอรี่

วันนี้มีประชุมคณะวิทยาศาสตร์ฯ

ชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องหลักๆ คือ การสื่อสารระหว่างบุคคลในองค์กร เกิดจากการพูดไม่คิด พูดไปหรอย ๆ นิ เกิดเรื่องขึ้นมาจนได้.

ที่ประชุมคณะ ฯ ในเดือนสิงหาคม มีการกล่าวหาบุคลากรคนหนึ่งในคณะ " เค้าหาว่าเบียดเบียนเงินคณะ เพราะความใกล้ชิด ฟอกเงิน ".  แรงส์สสสสส

เฮ้อ. เศร้าใจจริงๆ คนหนอคน ¥____¥

เขียน 12 Oct 2012 @ 09:55 () แก้ไข 15 Oct 2012 @ 14:04, ()


ความเห็น (1)

ขอบคุณทุกท่านสำหรับดอกไม้และกำลังใจคะ ~____~