อนุทิน 115388 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
  • “จงช่วยผู้อื่นที่มีความทุกข์ เขาจะได้มีความสุขอย่างเรา”
    “ลูก...สิ่งใดมีเกิด สิ่งนั้นย่อมมีดับ ดังนั้นเราต้องให้ดับอย่างดีที่สุด”

                                   (ครูแก้ว อัจฉริยะกุล)
เขียน 12 Oct 2012 @ 06:45 ()


ความเห็น (0)