อนุทิน 115388 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • “จงช่วยผู้อื่นที่มีความทุกข์ เขาจะได้มีความสุขอย่างเรา”
    “ลูก...สิ่งใดมีเกิด สิ่งนั้นย่อมมีดับ ดังนั้นเราต้องให้ดับอย่างดีที่สุด”

                                   (ครูแก้ว อัจฉริยะกุล)
  เขียน:  

ความเห็น (0)