อนุทิน 115385 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๓๓๕๑ |

"เชี่ยว...ชาญ"

ข้าพเจ้านั่งพิมพ์ตารางกิจวัตรประจำวัน จันทร์ - ศุกร์ และเสาร์ - อาทิตย์ ของนักศึกษาครูเป็นเลิศข้ามวันข้ามคืน พร้อมกันนั้นข้าพเจ้าได้เขียนปัญหาและวิธีแก้ปัญหากำกับเอาไว้ด้วย เพื่อมอบให้คณะกรรมการโครงการฯ และอาจารย์ประจำหอพักคนใหม่ได้รับทราบสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งของภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕

พิมพ์เสร็จ คิดเสร็จก็หันมาดูเอกสารตัวเอง เออ เขียนได้เยอะขนาดนี้เลย คิดถึงการเขียนหนังสือของตัวเองเลยว่า

เพียงแค่เชี่ยวชาญเนื้อหานั้นจริง ๆ ทำไมจะเขียนไม่ได้ เพียงแค่ต้องให้เวลาตัวเองบ้างเท่านั้นเอง ;)...

เขียน 12 Oct 2012 @ 02:04 ()


ความเห็น (0)