อนุทิน 115369 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"...KM จะเป็นแรงส่ง...กระจายไปสองทิศทางคือ มุ่งไปที่ LO และแนวเฉียงทะแยงขึ้นไปเป็น Happiness R2R มีเป้าหมายเกิดพื้นที่แห่งความสุข Happy Ba และทุกอณูที่เป็นเนื้อในทั้งสิ้นทั้งปวง คือ วิถีแห่งการพัฒนาคุณภาพ (HA) 

ในการเรียนรู้และเชื่อมโยง R2R สู่การพัฒนาคุณภาพ โดยใช้กระบวนการ KM เป็นเครื่องมือในการหนุนเคลื่อนกระบวนการ ประเด็นที่ข้าพเจ้าได้ทดลองนำมาใช้เป็นส่วนประกอบแห่งกันและกัน ที่นำไปสู่การเรียนรู้ได้ดีและสู่การเกิดเป็นความเข้าใจได้ง่ายขึ้นกว่าการบรรยาย มีองค์ประกอบ...ประกอบไปด้วย
- แนวคิดเรื่องคนต้นแบบ (Role Model)
- แนวคิดเรื่อง Problem Base Learning
- แนวคิดเรื่อง R2R Facilitator
- แนวคิดเรื่อง Lean

คนต้นแบบ ซึ่งจะมีหลากหลายผ่านเรื่องเล่า VTR ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณศิริมา โคตราแสง, คุณชลภัสสร หรือของชุมชนต้นแบบกรณี รพ.ป่าติ้ว กรณี รพ.ตากใบ หรือแม้แต่กรณีของ รพ.ศิริราชเป็นเครื่องมือที่โยงเข้าจุดเริ่มต้นของการทำความรู้ความเข้าใจในเรื่อง R2R

จากนั้นใช้ฐานแนวคิดในเรื่อง Problem Base Learning เป็นตัวกระตุ้นให้เกิด

 equilibrium (การเสียสมดุลทางปัญญา) ก่อเกิดเป็นความสงสัยกระตุ้นใคร่รู้ให้เกิดพลังแห่งการเคลื่อนเข้าไปสู่การทำความรู้ความเข้าใจ ร่วมกับการเรียนรู้ในเรื่อง Lean มาเป็นกรอบในการย้อนกลับมามองงานประจำของตนเอง

 โดยมีส่วนประกอบของ "คุณอำนวย R2R" (R2R Facilitator) ทำหน้าที่สนับสนุนเกื้อกูลทุกกระบวนการของการเรียนรู้

ทั้งสี่องค์ประกอบดังกล่าวถูกใช้ผ่านเทคนิค การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ Share & Learning นั่งล้อมวงกันฟังกันและกันผ่านประสบการณ์ที่สะท้อนฐานความรู้เดิม (Pier Knowledge) มาเชื่อมโยงกับข้อมูลใหม่ จนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจในระดับปัจเจคบุคคลไปจนถึงในระดับกลุ่มที่สะท้อนถึงความเข้าใจร่วมและการตีความให้ความหมายร่วมกันในประเด็นต่างๆ ที่กระตุ้นผ่านความสงสัยและข้อคำถาม

ที่สุดเคลื่อนไปสู่ประตูแห่งกระบวนการสร้างความรู้เริ่มต้น (Knowledge Construction)

ทักษะแรกเริ่มต้น คือ การตั้งคำถามการวิจัย = Research Question

ทุกๆ กระบวนการของการเรียนรู้ใช้ KM เป็นเครื่องหนุนเคลื่อนนำไปสู่ความสุนทรียะแห่งการเรียนรู้ทุกๆ อณูแห่งความตื่นรู้และเบิกบาน (Happy Ba)"

  • พลัง KM ขับเคลื่อนบนพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้อำนวยให้เกิดการเรียนรู้ต่อยอดทางปัญญาและนำพาให้เกิดความสุขจากการแบ่งปัน
  • การให้และการรับ "ความรู้ฝังลึก" อย่างสัมผัสกันด้วยหัวใจอันเบิกบาน

ปรากฎให้เห็นเป็นรูปธรรมผ่านอีกหนึ่งบันทึกถัดมาของอาจารย์ ดร. Kapoom ค่ะ

R2R พลังอัดแน่นสู่...Happy work place => ศูนย์อนามัย ๗

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504646

"๖๐ กว่าชีวิตของคนหน้างาน...ที่พร้อมทั้งกาย และใจ...ตลุยงานด้วยหัวใจด้วยความหวัง อย่างผู้กล้า

พลังของคนคนหน้างาน...

เป็นพลังที่มหัศจรรย์อย่างยิ่ง หากเราทำความเข้าใจตามธรรมชาติ

เราไม่ต้องไปใส่กระบวนการอะไรมากมาย หากแต่เรา...น้อมดึงศักยภาพแห่งความเป็นมนุษย์...มนุษย์ผู้มีหน้าที่ต่อการงานของเขาแต่ละคนออกมาเบ่งบาน ด้วยปัญญาและหัวใจ"

  • ตัวอย่าง Happy Ba "พื้นที่สร้างสุขและสร้างปัญญา" ค่ะ
  •                                                               ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
เขียน 11 Oct 2012 @ 21:39 () แก้ไข 11 Oct 2012 @ 21:43, ()


ความเห็น (0)