อนุทิน 115348 - krutoiting

krutoiting

ความคิดที่เกิดขึ้นใหม่จากการทำกิจกรรมจิตตปัญญา แม่วัยใสคือ การจัดกิจกรรมให้พ่อวัยใสได้ร่วมมากกว่านี้ วัยรุ่นจำนวนมากไม่ชอบทำกิจกรรมสมาธิ เขารู้สึกอาย แม้การแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการเลี้ยงดู การใช้ชีวิตร่วมกัน การดูแลค่าใช้จ่ายในครอบครัว และอื่นๆ ช่างเป็นสิ่งที่เรารับรู้ว่า พ่อวัยใสออกจะตระหนกเมื่อได้คิด สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรละเว้นเติมเต็มคือการศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาวัยรุ่น สภาพแวดล้อมทั่วไปของเขา และความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านการเรียนรู้ก็ยังเป็นเรื่องที่เราต้องปรับกิจกรรมเพื่อให้แม่วัยใส พ่อวัยใสได้เรียนรู้อย่างธรรทดาๆและผ่นการฝึกปฏิบัติ น่าแปลกที่ไม่มีใครสอนให้พ่อวัยใสหัดอุ้มทารก หัดป้อนนม ป้อนนำให้ลูก สอนให้รู้วิธีทำความสะอาดของใช้ของลูก รวมถึงการซักผ้าอ้อม เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นจิตใต้สำนึกให้พ่อวัยใสได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ และนึกถึงพระคุณแม่

เขียน 11 Oct 2012 @ 14:08 ()


ความเห็น (0)