อนุทิน 115344 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เช้าเมื่อวานนี้กิจกรรม Meditation ตึก OPD แม้จะงด แต่ก็ไม่ได้ช่วงให้การทำงานในช่วงสายดีขึ้น เพราะการวางแผนประสานงานนั้นล่าช้าเกินไป หากหาช่องทางด่วนได้จะช่วยให้ย่นระยะเวลา และเวลานั้นไม่สูญเปล่า แต่เมื่อมองอีกด้านหนึ่งก็เห็นสิ่งดีงมเกิดขึ้นในปัญหานั้น อย่างน้อยผู้ที่กำลังเผชิญอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นได้มีความเข้มแข็งขึ้นในจิตใจ การวางความว่างเปล่าลงในจิตใจ จึงรู้ว่าความว่างเปล่านั้นก็ใช่จะไร้ประโยชน์ไม่ ช่วงเวลานั้นผ่านไปรวดเร็ว และการเตรียมใจในกิจกรรมที่รับผิดชอบต่อมาคือการถ่ายทอดความรู้เชิงปฏฺบัติให้กลุ่มอสม.เทศบาลนครสมุทรสาคร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 210คนไม่รวมเจ้าหน้าที่และผู้ติดตาม การจัดกิจกรรมแบบนี้ปัจจัยหลักนอกจากจะต้องคำนึงถึงจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้สัมพันธ์กับสถานที่แล้ว ยังห้องคำนึงถึงความคล่องตัวในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย และเป็นการยากมากเมื่อฝ่ายจัดไม่สามารถคอนโทนจำนวนผู้สนใจได้ ในขณะที่กิจกรรมกำลังเกิดขึ้น สมองต้องทำงานหนักเพื่อแก้ปัญหาความหนาแน่นที่เกิดขึ้นด้วยการปรับกิจกรรมใหม่ทันที โดยมีเป้าหมายการทำงาน และมุ่งที่ความสำเร็จ แม้ว่าจะประเมินได้ก่อนว่าประโยชน์ที่ผู้เข้ารับความรู้ และฝึกปฏิบัตินั้นจะลดลงไป ..แต่เราก็ต้องทำ และหวังว่าจะได้เติมเต็มให้กลุ่มเป้าหมาย ทำใจยอมรับ และเข้าใจเรื่องของความคิดและการเอื้อเพื่อเพื่อให้เกิดกิจกรรมและเกิดประสิทธิผลการทำงาน...เซ้งไหม..ตอบว่าไม่เซ็ง แต่กลับมองเห็นงานที่น่าจะได้นำมาพิจารณา อยู่ที่ว่าผู้จัดมีวิสัยทัศน์แค่ไหน และมุ่งหวังงประโยชน์อย่างไร แต่สำหรับจิตอาสาแล้ว สิ่งที่คาดหวังไว้จึงเป็นไปตามที่ได้วาดหวังไว้ เพียงแต่มันลดความเข้มลงไป 10 % ซึ่งเป็นข้อมูลจากการประเมินตัวเองของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ..ใน 10 เปอร์เซ็นนี้ ก็คาดหวังว่าเวทีและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะช่วยหลอมให้ความคิดและการตระหนักรู้ตัวตนได้เกิดขึ้นไม่มากก็น้อย

เขียน 11 Oct 2012 @ 13:43 () แก้ไข 11 Oct 2012 @ 13:52, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มาให้กำลังใจ เล็กน้อยแต่งดงามครับพี่