อนุทิน 115339 - แว่นธรรมทอง

วันนี้พฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ตั้งแตเปิดเครื่องเมื่อ ประมาณ ๐๔ นาฬิกา ระบบ การใช้งาน GOTOKNOW บันทึกไม่ได้ มีปัญหา ไม่ค่อย เหมือนทุกวัน จึงขอพักก่อนวันนี้

เขียน 11 Oct 2012 @ 11:46 ()


ความเห็น (0)