อนุทิน 115331 - นีโอ..เบเกอรี่

  ติดต่อ

วันพฤหัสที่ 11 ตุลาคม 2555

มหาวิทยาลัยจัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2556 หอประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

..สู่มหาวิทยาลัยคุณภาพและทันสมัย ภายใต้อุดมการณ์ราชภัฏ ระยะที่ 3 (2555 - 2559)..

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)