อนุทิน 115331 - นีโอ..เบเกอรี่

วันพฤหัสที่ 11 ตุลาคม 2555

มหาวิทยาลัยจัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2556 หอประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

..สู่มหาวิทยาลัยคุณภาพและทันสมัย ภายใต้อุดมการณ์ราชภัฏ ระยะที่ 3 (2555 - 2559)..

เขียน 11 Oct 2012 @ 09:25 () แก้ไข 11 Oct 2012 @ 09:24, ()


ความเห็น (0)