อนุทิน 115300 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • Happy Ba, Happy Brain, ห้องเรียนในฝันบ่มเพาะปัญญาบันทึกคุณหยั่งราก ฝากใบค่ะ
  • ตื่นๆ ได้แล้ว (3-71) http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504778

" “ครู” ถือเป็นปัจจัยสำคัญ เพราะคล้ายกับ “วาทยากร” กำกับวง เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษา ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานที่สอนและสร้าง “ครู” ต่างทำงานหนัก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับในการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา และพยายามที่จะสร้างทัศนคติให้ “คนเก่งคนดี” มาเรียน “ครู” สมัยก่อนผู้ที่จะมาเรียน “ครู” จะเป็นคนที่เรียนเก่งติดอันดับประเทศ เป็นหัวกะทิ แต่ช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมา การเลือกเรียนครู มักจะเป็นการเลือกคณะไว้หลายๆคณะและเลือก “ครู” ตบท้ายกันพลาดไว้ (เศร้าไปเลย)

 

สำหรับ “นักเรียน” นั้น เราคงต้องยอมรับว่า “เลือกและกำหนดไม่ได้” เพราะแต่ละคนมีความแตกต่างกัน มองอย่างนักการตลาดแล้ว นักเรียน/ผู้เรียน คือ “ลูกค้า” ดังนั้นต้องศึกษาความต้องการของนักเรียน/ผู้เรียน และสร้างห้องเรียนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน

 

เรื่อง “อุปกรณ์เสริมการเรียนรู้และบรรยากาศ” นั้น เราน่าจะกำหนดและจัดการให้เหมาะสมกับการสร้างกระบวนเรียนรู้ได้ตามแนวคิด/ทฤษฎีต่างๆ ได้แก่ การจัดให้เหมาะสมกับพัฒนาการของสมอง (Brain Based Theory) พฤติกรรมนิยม (behaviorism) การเรียนรู้ทางสังคม (social learning theory) ปัญญานิยม (cognitivism)  สร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยปัญญา (constructivism) ฯลฯ ซึ่งได้กล่าวไว้ถึงประเด็นต่างๆ ทั้งกระบวนการ สิ่งที่เสริมสร้างสนับสนุน และขัดขวางการเรียนรู้ไว้อย่างละเอียดลึกซึ้งแล้ว 

 

ผู้เขียนคิดเพียงว่า “ห้องเรียน” ต้องเป็นสิ่งที่มากกว่า “สถานที่” เป็นที่ซึ่งสร้างความสุขและบ่มเพาะกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งแตกต่างหลากหลายทั้งด้าน กายภาพ จิตสังคม ภูมิหลัง และระดับสติปัญญาในแต่ละช่วงวัย  คิดไว้นานหลายปีแล้วและพยายามก่อร่างสร้างฐานความคิดนี้ให้มั่นคงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้ในที่สุด ซึ่งเริ่มต้นที่บ้านของตัวเองและคนใกล้ตัวที่พอจะทำได้ ทำได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่ไม่ยอมหยุดทำ..."

  • แนวทางการบ่มเพาะปัญญาให้เยาวชนไทย...ออกแบบห้องเรียนในฝันให้เป็นจริง
  • ห้องเรียนที่มีครูดี เอื้อให้เกิดบรรยากาศการศึกษาในห้องเรียนและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน
  • อุปการณ์เพื่อสริมการเรียนรู้และสร้างบรรยากาศการค้นคว้าหาความรู้
  • ห้องเรียนไม่ได้เป็นแค่สถานที่ แต่คือพื้นที่การเรียนรู้ที่อบรมบ่มเพาะกาย ใจ สติปัญญาให้เด็กให้เจริญเติบโตเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงสวยงามตามภูมินิเวศน์ของตน...ห้องเรียนแต่ละโรงเรียนอยู่ภายใต้สังคมชุมชนที่มีบริบทแตกต่างกัน      
  •                                                              ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
เขียน 10 Oct 2012 @ 18:55 () แก้ไข 10 Oct 2012 @ 19:01, ()


ความเห็น (0)