อนุทิน 115298 - นาย สมชาย ปุ่นอุดม

โครงการ การสานตะกร้าพลาสติก สอนเพิ่มเติมเสริมความรู้

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ วันนี้คณะครูพร้อมด้วยนักศึกษากลุ่มส่งเสริมอาชีพทั้ง ๑๗ ตำบล ๆละ ๒ คน ของอำเภอเสนา มาอบรมเสริมความรู้การสานตะกร้าพลาสติก ณ กศน.ตำบลบ้านโพธิ์ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ คำแนะนำและเทคนิคการสานตะกร้าในลวดลายต่างๆเพิ่มเติม และมีคณะครู กศน.ทุกตำบล ในอำเภอเสนาเป็นพี่เลี้ยงคอยให้กำล้งใจ

เขียน 10 Oct 2012 @ 18:09 ()


ความเห็น (0)