อนุทิน 115294 - บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล

 วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๕๕ ประชุมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จังหวัดพะเยา วัดศรีอุโมงค์คำ(วัดสูง) เวลา ๑๓.๐๐ น.
 งานด้านการศึกษา ผนวกกับงานด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม ซึ่งปีหนึ่ง ๆ มีเด็กนักเรียนเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนามิใช่น้อย แต่ก็ใช่ย่อยกรณีเด็กไทยยุคใหม่ที่ไม่ใส่ใจ ...ถึงอย่างไรเสียงานพระศาสนาต้องมาก่อน ผลจะเป็นอย่างไร? เมื่อพยายามเต็มที่แล้ว ...ก็ต้องยอมรับผลทั้งดีและไม่ดี....
เขียน 10 Oct 2012 @ 14:57 ()


ความเห็น (0)