อนุทิน 115291 - บุญนิธิจันทร์ตองไชยะวุฑฒิกุล

 วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๕๕ ประชุมคณะกรรมการโครงการวิจัยการจัดทำพจนานุกรมภาษาล้านนาเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา เวลา ๑๓.๐๐ น.
 บางครั้งการระดมคนที่รู้จริงก็เป็นการยากในเรื่องเวลา ภารกิจ ประสบการณ์ แต่อย่างน้อยก็ทำให้เกิดเวทีของคนรักภาษาท้องถิ่นขึ้น...
เขียน 10 Oct 2012 @ 14:30 ()


ความเห็น (0)