อนุทิน 115285 - ทองหยอด

ความคิดที่แตกต่างกัน อาจเกิดจากมุมมองที่ต่างกัน วิธีคิดที่ต่างกัน สติปัญญาที่ต่างกัน ประสบการณ์ที่ต่างกัน ทัศนคติและความเชื่อที่ต่างกัน การอบรมเลี้ยงดูที่ต่างกัน และอื่น ๆ อีกมากมาย

เขียน 10 Oct 2012 @ 09:42 ()


ความเห็น (0)