อนุทิน 115281 - ครูอ้อย แซ่เฮ

  ติดต่อ

พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน สังเกตจากการส่งงาน การเข้าห้องสอบ แตกต่างจากสมัยเรายังเป็นเด็กมากๆเลย

งานไม่ทำ งานไม่ส่ง จ้องจะสอบข้อเขียนที่เป็น ปรนัย อย่างเดียว ไม่สนใจข้อสอบการเขียน

ยอมถูกตี มากกว่า จะต้องถูกทำโทษด้วยการคัดลายมือ

  เขียน:  

ความเห็น (0)