อนุทิน 115273 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

จดหมายข่าว..ถึงผู้ปกครองเดือนละครั้ง วันนี้เป็นการเปิดเรียนวันสุดท้ายของภาคเรียนที่ ๑ ปิดเรียนไปพร้อมการจากไปของพายุฝน "แกมี" แกมา แล้ว แกหมด ฤทธิ์ลงไป ในจดหมายข่าว พูดคุยกับผู้ปกครองถึงกำหนดการเปิดเรียน และ การเปิดสอนเสริมพิเศษให้นักเรียนชั้น ป.๓ และ ป.๖ บอกเล่าขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลสุขภาพ และช่วยทบทวนการอ่านการเขียน ให้ลูกหลานด้วย ด้านหลังจดหมายข่าวมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่มี "ยุง" เป็นพาหะ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ปกครองบ้าง

เขียน 09 Oct 2012 @ 21:17 () แก้ไข 09 Oct 2012 @ 22:36, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ท่านผอ. ชยันต์ สื่อสารเชิงรุก ดีจังเลยค่ะ ดีใจแทน พ่อ แม่ผู่ปกครองด้วยนะคะ

เขียนเมื่อ 
  • แกมี แกมา และแกก็ไป เห็นสัจธรรมเลยค่ะ