อนุทิน 115262 - โสภณ เปียสนิท

  ติดต่อ

แวะเวียนมามองละอองหมอก

เย้าหยอกยอดเขาเงาสายฝน

น้ำธารผ่านไกลยามได้ยล

กัดเซาะกมลคนบ้านไกล

  เขียน:  

ความเห็น (0)