อนุทิน 115262 - โสภณ เปียสนิท

แวะเวียนมามองละอองหมอก

เย้าหยอกยอดเขาเงาสายฝน

น้ำธารผ่านไกลยามได้ยล

กัดเซาะกมลคนบ้านไกล

เขียน 09 Oct 2012 @ 15:43 ()


ความเห็น (0)