อนุทิน #115262

แวะเวียนมามองละอองหมอก

เย้าหยอกยอดเขาเงาสายฝน

น้ำธารผ่านไกลยามได้ยล

กัดเซาะกมลคนบ้านไกล

เขียน:

ความเห็น (0)