อนุทิน 115257 - ภูสุภา

พระเทวทัต มีอิทธิฤทธ์ นั่งสมาธิได้ระดับสูง แต่ไม่มีประโยชน์ ไม่เกิดกุศล..

ฟังจากเสียงธรรมของพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

เขียน 09 Oct 2012 @ 14:02 ()


ความเห็น (0)