อนุทิน 115255 - ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี

ขอคิดดังๆ เก็บแนวทางความคิด นโยบาย ด้านการปรับปรุงงานไว้ก่อน นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อลด 1. งาน 2.ขั้นตอนการทำงาน 3.คน 4.ความผิดพลาด 5. กระดาษ 6.พื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร

เขียน 09 Oct 2012 @ 13:15 ()


ความเห็น (0)