อนุทิน 115192 - ครูอ้อย แซ่เฮ

กลุ้มใจกับนักเรียนที่ไม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่คะแนน เขาไม่เห็นความสำคัญของการทำคะแนนระหว่างเรียน ซ้ำร้ายเขายังทำคะแนนปลายภาคไม่ได้ดีอีก คะแนนเลยต่ำ จนเป็นที่ไม่น่าพึงพอใจ

แบบนี้ ต้องส่งข้อมูลการขาดส่งงานไปยัง พ่อแม่ ผู้ปกครองแล้ว

ลงในเว็บไซต์ของโรงเรียนด้วย จะผิดไหมนี่ เป็นการละเมิดสิทธิเด็กไหมนี่

แต่การกระทำใดใดของครู เพราะ ความหวังดีของ นักเรียนเอง

เขียน 08 Oct 2012 @ 10:48 ()


ความเห็น (0)