อนุทิน 115152 - อ.นุ

  ติดต่อ

คำประกาศของ U์NESCO ถือว่า..
ท่านอาจารย์พุทธทาสเป็น Pioneer

เป็นผู้บุกเบิกให้เกิดความเข้าใจอันดีกันระหว่างศาสนาต่างๆ (Interreligious Understanding)

ท่านส่งเสริมให้พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ฮินดู อยู่ร่วมกันอย่างสันติ
โดยอาศัย Dialogue (การเจรจาหรือสนทนาธรรมสากัจฉา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกันระหว่างผู้นับถือศาสนาต่างๆ)

ซึ่งมาจากปณิธาน ๓ ข้อ ของท่านที่ประกาศไว้ในวันทำบุญล้ออายุ ๘๐ ปี

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (2)

  • เด็ก ๆ น่ารักมากค่ะ

เด็กสร้างโลก..ของอาจารย์พุทธทาสครับคุณธรรมทิพย์Blank