อนุทิน 115152 - อ.นุ

อ.นุ

คำประกาศของ U์NESCO ถือว่า..
ท่านอาจารย์พุทธทาสเป็น Pioneer

เป็นผู้บุกเบิกให้เกิดความเข้าใจอันดีกันระหว่างศาสนาต่างๆ (Interreligious Understanding)

ท่านส่งเสริมให้พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ฮินดู อยู่ร่วมกันอย่างสันติ
โดยอาศัย Dialogue (การเจรจาหรือสนทนาธรรมสากัจฉา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกันระหว่างผู้นับถือศาสนาต่างๆ)

ซึ่งมาจากปณิธาน ๓ ข้อ ของท่านที่ประกาศไว้ในวันทำบุญล้ออายุ ๘๐ ปี

เขียน 07 Oct 2012 @ 17:58 () แก้ไข 08 Oct 2012 @ 07:02, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • เด็ก ๆ น่ารักมากค่ะ
เขียนเมื่อ 

เด็กสร้างโลก..ของอาจารย์พุทธทาสครับคุณธรรมทิพย์Blank