อนุทิน 11515 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

อยากใช้ Perl ตะหงิดๆ เริ่มคิดถึง Perl เปิดไปดู Mason มาหลายรอบ อืมม.... เราเป็น research lab ในมหาวิทยาลัยนี่นาไม่ใช่บริษัทเอกชน เราสมควรทดลองโน่นทดลองนี่หลากหลายเทคโนโลยีดีไหมนะ...

เขียน 15 Jun 2008 @ 13:44 ()


ความเห็น (0)