อนุทิน 115131 - หยั่งราก ฝากใบ

  ติดต่อ

ห้องเรียนในฝัน...สำหรับนักฝัน (เช่นฉัน)

“ห้องเรียน” ต้องเป็นสิ่งที่มากกว่า “สถานที่” เป็นที่ซึ่งสร้างความสุขและบ่มเพาะกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งแตกต่างหลากหลายทั้งด้าน กายภาพ จิตสังคม ภูมิหลัง และระดับสติปัญญาในแต่ละช่วงวัย..."

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (2)

มาร่วมฝันห้องเรียนรู้ดีๆนี้ด้วยค่ะ

 

ขอบคุณพี่ใหญ่ พี่สาวใจดีค่ะ