อนุทิน 115107 - คณะกรรมการ ประพิศ พิศ ผิวทองงาม

เรียนสมาชิกลูกจ้างสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามปัญหาสมาคมได้ทุกคน ทุกเรื่อง

 

                        ประพิศ  ผิวทองงาม

 (อุปนายกฝ่ายบริหารสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย)

เขียน 06 Oct 2012 @ 21:16 ()


ความเห็น (0)