อนุทิน #115107

  ติดต่อ

เรียนสมาชิกลูกจ้างสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามปัญหาสมาคมได้ทุกคน ทุกเรื่อง

 

                        ประพิศ  ผิวทองงาม

 (อุปนายกฝ่ายบริหารสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย)

  เขียน:  

ความเห็น (0)