ติดต่อ

อนุทิน #115107

เรียนสมาชิกลูกจ้างสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามปัญหาสมาคมได้ทุกคน ทุกเรื่อง

 

                        ประพิศ  ผิวทองงาม

 (อุปนายกฝ่ายบริหารสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย)

  เขียน:  

ความเห็น (0)