อนุทิน 115105 - คณะกรรมการ ประพิศ พิศ ผิวทองงาม

ขอเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ทุกท่านเข้าร่วมประชุมสรุปผลงานประจำปี ในวันที่ 22 ตค.2555 ณสำนักงานสมาคม จ.พระนครศรีอยุธยา

 

เขียน 06 Oct 2012 @ 21:06 () แก้ไข 08 Oct 2012 @ 07:45, ()


ความเห็น (2)

เก่งใหญ่แล้วโหมเรา ITก็เข้าถึงทุกคน

ท่า่นประพิศเปิดตัวในนามคณะกรรมการสมาคมแล้วครับบังวอญ่า