อนุทิน #115105

ขอเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ทุกท่านเข้าร่วมประชุมสรุปผลงานประจำปี ในวันที่ 22 ตค.2555 ณสำนักงานสมาคม จ.พระนครศรีอยุธยา

 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (2)

เก่งใหญ่แล้วโหมเรา ITก็เข้าถึงทุกคน

ท่า่นประพิศเปิดตัวในนามคณะกรรมการสมาคมแล้วครับบังวอญ่า