อนุทิน 115093 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
  • มิติ Happy Soul ใน Happy Ba พื้นที่ความสุขในหลาย ๆ บันทึกของแต่ละท่านแม้ว่าจะมีเรื่องเล่าหลากหลายเนื้อหา แต่ทว่าสไตล์หรืออัตลักษณ์โดดเด่นชัดเจนเฉพาะตน 

  • สิ่งนี้ น่าสนใจอย่างยิ่ง เมื่อเราพูดถึงความสุขในมิติใดมิติหนึ่ง เช่น Happy Ba, Happy Soul, การเล่าเรื่องพื้นที่ความสุขของกัลยาณมิตรแต่ละท่านที่เขียนเรื่องแนวนี้แม้จะมีสไตล์ต่างกัน  แต่ได้กลายเป็นการเติมเต็มกันและกัน เสมือนรุ้งที่อยู่ฟากฟ้า ดูราวกับว่าหลากสี แต่กลับสร้างความงดงามที่สมบูรณ์แบบเป็นสะพานโค้งพาดผ่านนำพาเราไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

  •  จาก Happy Ba, Happy Soul โซ่คล้อง "กายใจ"

    http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504723

  •                                                     ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

เขียน 06 Oct 2012 @ 18:32 () แก้ไข 06 Oct 2012 @ 18:52, ()


ความเห็น (0)