อนุทิน 115063 - krutoiting

  ติดต่อ

รถยังซ่อมไม่เสร็จ

น้องสาวผู้ทำหน้าที่ย้ายอู่ซ่อมจากอู่ปรีชาที่พูดจาไม่เข้าใจ รับเงินเป็นอย่างเดียวมาเป็นอู่ตรงข้ามแม็คโค กาญจนภิเษก ทั้งสองอู่อยู่ในเครือวิริยะประกันภัย ทำมาหากินร่วมกัน นี่ก็ผ่านไป เดือนกว่าแล้ว เวลาจ่ายเบี้ยประกันไม่ว่าเบี้ยนั้นจะเป็นชั้นไหนก็พูดจาดีมาก แต่เวลารถเกิดอุบัติเหตุ หาคนทำงานเพื่อบริษัทจริงๆ แบบจริงใจต่อลูกค้านั้นยากจังเลย ทำให้เกิดความรูสึกถึงคุณค่าของคนทำงานเพื่องานนั้นหายากมากขึ้นทุกวัน หรือการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานถูดเอารัดเอาเปรียบ คนทำงานจึงทำแบบเช้าชามเย็นอด นี่ลัทธิการทำงานของข้าราชการที่ขาดความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่พร่องมันแพร่ระบาดไปทุกวงการแล้วหรือ

  เขียน:  

ความเห็น (0)