อนุทิน #115062

“พวกเธอทั้งหลาย จงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด” 

(พุทธวจนสุดท้ายของพระพุทธองค์)  

 

เขียน:

ความเห็น (0)