อนุทิน 115062 - อ.นุ

อ.นุ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

“พวกเธอทั้งหลาย จงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด” 

(พุทธวจนสุดท้ายของพระพุทธองค์)  

 

เขียน 06 Oct 2012 @ 07:35 ()


ความเห็น (0)