อนุทิน #115046

"สงบ เย็น และเป็นประโยชน์"
จากอาจารย์พุทธทาสภิกขุ..ถึงพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (2)

อรุณสวัสดิ์รับความสุข สงบเย็น และเป็นประโยชน์..ขอบคุณค่ะ..

ขอบพระคุณคุณครูพี่ใหญ่ครับผม