อนุทิน 115043 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Happy Brain การเรียนรู้อะไรหากมาจาก Passion ทางบวก จิตใจใฝ่เรียนใฝ่รู้เป็นรากฐานจะทำให้การเรียนรู้นั้นมีพลังหนุนนำ

KM Model มิติสร้างสุขให้ผู้เรียนรู้ จากบันทึกท่านอุบาสิกานิภาพร ลครวงศ์      (Ka-Poom)

HA&R2R by KM Model ; KM หนุนเคลื่อน http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504418

 

"จากภาพสังเกตว่า KM จะเป็นแรงส่ง...กระจายไปสองทิศทางคือ มุ่งไปที่ LO และแนวเฉียงทะแยงขึ้นไปเป็น Happiness R2R มีเป้าหมายเกิดพื้นที่แห่งความสุข Happy Ba และทุกอณูที่เป็นเนื้อในทั้งสิ้นทั้งปวง คือ วิถีแห่งการพัฒนาคุณภาพ (HA) 

ในการเรียนรู้และเชื่อมโยง R2R สู่การพัฒนาคุณภาพ โดยใช้กระบวนการ KM เป็นเครื่องมือในการหนุนเคลื่อนกระบวนการ ประเด็นที่ข้าพเจ้าได้ทดลองนำมาใช้เป็นส่วนประกอบแห่งกันและกัน ที่นำไปสู่การเรียนรู้ได้ดีและสู่การเกิดเป็นความเข้าใจได้ง่ายขึ้นกว่าการบรรยาย มีองค์ประกอบ...ประกอบไปด้วย
- แนวคิดเรื่องคนต้นแบบ (Role Model)
- แนวคิดเรื่อง Problem Base Learning
- แนวคิดเรื่อง R2R Facilitator
- แนวคิดเรื่อง Lean"

  • หากเราทำ KM ที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความสุขและไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อความสุขของคนทำงาน  สิ่งที่ได้ก็เป็นเพียงความรู้ที่ขาดมิติความรัก ผู้แสวงหาความรู้ใด ๆ ควรมีความรักในสิ่งที่ทำ รักในคนที่ทำร่วมกัน รักในกระบวนการและผลงานที่ได้ไม่ว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลว
  • Philosophy = Love of Wisdom                              
  •                           ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

เขียน 05 Oct 2012 @ 19:49 () แก้ไข 05 Oct 2012 @ 19:58, ()


ความเห็น (0)