อนุทิน 115041 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • ทุกครั้งที่เราหยิบยื่นความสุขให้แก่ผู้ื่อื่น
    ผู้ที่ได้รับความสุขอันดับแรกคือตัวเี่ราเอง

                             ธรรมทิพย์
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)