อนุทิน #115041

  • ทุกครั้งที่เราหยิบยื่นความสุขให้แก่ผู้ื่อื่น
    ผู้ที่ได้รับความสุขอันดับแรกคือตัวเี่ราเอง

                             ธรรมทิพย์
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)