อนุทิน 11504 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ทำเว็บ UsableLabs ใหม่ด้วย Drupal เกือบเสร็จแล้ว สรุปว่า Drupal เหมาะกับการทำ user-centered portal site จริง เริ่มเห็น best practices ที่จะเกิดจากการประยุกต์ใช้ Drupal เพื่อทำ portal site แล้ว

เขียน 15 Jun 2008 @ 11:17 ()


ความเห็น (0)