อนุทิน 115032 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
 • Happy Soul, Happy Heart เคล็ดลับการมีน้ำใจงามเริ่มต้นจาก "รักตนเอง" ให้เป็น จากบันทีกพี่ชายชยพร
 • "รักตนเอง" http://www.gotoknow.org/blogs/posts/504055
 • "เดี๋ยวนี้...คิดก่อนตอบ และมีความเฉพาะเจาะจง (Specific) เพิ่มขึ้นแฮะ......

  - คงเพราะวัยของชีวิตมันสูงขึ้น , หรือดูจิตเก่งขึ้น , หรือความเมตตา ที่เคยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปถึงท่านผู้อื่นนั้น มันเริ่มกระจายมาถึงตนเองบ้างแล้วก็เป็นได้นะครับ....

  - เป็นบทแผ่เมตตาใหม่ ในทำนองที่ว่า ... ขอให้ตนเองเป็นสุข ๆ เถิด...ทำนองนั้นน่ะครับ.....

  - อดแปลกใจไม่ได้ครับว่า...แล้วที่ผ่าน ๆ มา....ผมแผ่เมตตา หรือไปรักและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ท่านอื่น ๆ ได้อย่างไรกัน...ในเมื่อ ต่อตนเอง ก็ไม่ค่อยที่จะรักตนเอง หรือเอาใจใส่ตนเองสักเท่าใดนักน่ะครับ.....

  - วันนี้...เดือนนี้....ปีนี้...ไปข้างหน้า....Forever ......

  - ผมคงจะรักและเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย..ได้ “ ละเอียด ” ขึ้นนะครับ...."

 • ผู้ที่รักตนเองไม่ได้หมายถึงผู้ที่ทำอะไรหรือแสวงหาประโยชน์อะไรทางวัตถุ ลาภ ยศ สรรเสริญ หรือทำตัวให้เป็นที่รักใคร่นิยมชมชอบแก่ผู้อื่น ... แต่อยู่ที่การมีเมตตาต่อความรู้สึกของตนเอง ลดความเป็นอกุศลในจิตให้น้อยลง ละการเพ่งโทษสิ่งอื่นหรือผู้อื่น เมื่อจิตผ่องใสเบิกบาน เท่ากับว่าเราได้สร้างพื้นที่ความสุขภายในพร้อมเผื่อแผ่เมตตากรุณาให้ผู้อื่นต่อไป ความรักที่ละเอียดประณีตที่ไม่ได้เจือกิเลส "หลง"

 •                                                     ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

เขียน 05 Oct 2012 @ 15:20 () แก้ไข 05 Oct 2012 @ 15:39, ()


ความเห็น (0)