อนุทิน 115022 - dejavu monmon

  • มหาวิทยาลัยก้าวหน้าขึ้น โดยให้เริ่มส่งเกรดออนไลน์ในภาคการศึกษานี้ แต่ยังไม่สมบูรณ์เพราะรายชื่อนักศึกษายังไม่ขึ้นให้เลย
  • ทราบว่ามหาวิทยาลัยได้ซื้อโปรแกรมนี้มาใช้เพื่อความสะดวกในการบริหารการจัดการ
  • ก่อนนั้นอาจารย์คอมฯท่านหนึ่งส่งโครงการวิจัยเพื่อจะพัฒนาเรื่องดังกล่าวนี้ แต่โครงการวิจัยไม่ผ่าน สิ่งที่ได้รับข้อมูลคือมหาวิทยาลัยได้ซื้อโปรแกรมมาแล้ว
  • สิ่งที่น่าเสียดายคือ มีทุนความรู้อยู่ภายในแต่ไม่ได้ใช้ทุนดังกล่าวนั้นให้สมบูรณ์ ทำไมเราต้องเจียดเงินไปซื้อจากภายนอก ผลิตขึ้นเองจะดีกว่าหรือไม่
เขียน 05 Oct 2012 @ 10:53 ()


ความเห็น (0)