อนุทิน 114990 - ทิมดาบ

ผมเชื่อว่า...ความกตัญญญู  ทั้งกตัญญูต่อบุคคล

สถานที่ หรือสิ่งต่างๆ จะทำให้เรามีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

และเมื่อเราทำงานด้วยใจ รักในการทำงาน

ก็จะทำให้บ้านหลังนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นด้วย

....

จากครูของผมเอง...รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข

วีดิทัศน์มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการฯ มข. ประจำปี 2555

http://www.youtube.com/watch?v=Hn4dzxk6I4I&feature=youtu.be

เขียน 04 Oct 2012 @ 18:52 () แก้ไข 04 Oct 2012 @ 20:02, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

โลกรอด..เพราะกตัญญู ครับคุณหมอ