อนุทิน 114988 - krugui

krugui

@@@ร่วมแสดงความยินดีกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จำกัด ได้รับรางวัลดีเด่นสาขาอาชีพครูจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแห่งประเทศไทย   โดยได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ที่โรงแรมรามาการ์เด้นท์  ภาคภูมิใจกับการทำงานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านรวมทั้งสมาชิกทุกคนที่ทำให้สหกรณ์เข้มแข็งและเป็นที่ไว้วางใจได้เสมอมา@@@

เขียน 04 Oct 2012 @ 17:07 ()


ความเห็น (0)