อนุทิน 114969 - พิชิตชัย ใจอารีย์

Vop @MrVop : เราต้องรับมือภัยพิบัติ ด้วยสติ ด้วยความรู้ ด้วยความตื่นตัว ไม่ใช่ตื่นกลัว

เขียน 04 Oct 2012 @ 12:01 ()


ความเห็น (0)