อนุทิน #114943

"สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ  
แต่คนกลุ่มหนึ่งเอาไปไว้ไกลเสียที่บนฟ้า และใต้บาดาล"

(อาจารย์พุทธทาสภิกขุ)

เขียน:

ความเห็น (0)