อนุทิน 114943 - อ.นุ

  ติดต่อ

"สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ  
แต่คนกลุ่มหนึ่งเอาไปไว้ไกลเสียที่บนฟ้า และใต้บาดาล"

(อาจารย์พุทธทาสภิกขุ)

  เขียน:  

ความเห็น (0)