อนุทิน 114943 - อ.นุ

อ.นุ

"สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ  
แต่คนกลุ่มหนึ่งเอาไปไว้ไกลเสียที่บนฟ้า และใต้บาดาล"

(อาจารย์พุทธทาสภิกขุ)

เขียน 03 Oct 2012 @ 20:58 ()


ความเห็น (0)