อนุทิน 114932 - หยั่งราก ฝากใบ

ความรักเมตตาการุญที่ได้รับจากกัลยาณมิตร
เปรียบได้กับปุ๋ยที่ช่วยบำรุงลำต้นและใบให้แข็งแกร่ง

ส่วนความริษยาว่าร้ายที่ได้รับจาก "ครู" ผู้ให้บทเรียนชีวิต
คงคล้ายกับ...ปุ๋ยที่เร่งดอกผลให้ยิ่งงอกงาม


(◠‿◠✿)❤•♥

เขียน 03 Oct 2012 @ 14:48 () แก้ไข 06 Oct 2012 @ 12:07, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ตั้งหลัก มีสติ ก็จะได้ข้อคิดดีๆ ในชีวิตครับ

ตั้งหลักนั้นอาจไม่ยาก แต่ตั้งหลักให้ถูกหลักถูกเรื่อง...

อาจต้องใช้ประสบการณ์

ส่วนสติสำคัญและจำเป็นมาก

ขอบคุณคุณครูค่ะ