อนุทิน 114932 - หยั่งราก ฝากใบ

  ติดต่อ

ความรักเมตตาการุญที่ได้รับจากกัลยาณมิตร
เปรียบได้กับปุ๋ยที่ช่วยบำรุงลำต้นและใบให้แข็งแกร่ง

ส่วนความริษยาว่าร้ายที่ได้รับจาก "ครู" ผู้ให้บทเรียนชีวิต
คงคล้ายกับ...ปุ๋ยที่เร่งดอกผลให้ยิ่งงอกงาม


(◠‿◠✿)❤•♥

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (2)

ตั้งหลัก มีสติ ก็จะได้ข้อคิดดีๆ ในชีวิตครับ

ตั้งหลักนั้นอาจไม่ยาก แต่ตั้งหลักให้ถูกหลักถูกเรื่อง...

อาจต้องใช้ประสบการณ์

ส่วนสติสำคัญและจำเป็นมาก

ขอบคุณคุณครูค่ะ