อนุทิน 114917 - ครูชายแดน

ครูชายแดน

เมื่อรัฐบาลรณรงค์ว่าทรัพยากรเรามีน้อยใช้สอยประหยัด แต่นโยบายกลับสวนทางให้ใช้ได้ไม่จำกัด จะให้ประชาชนประหยัดคงเป็นไปได้น้อย หรือผลประโยชน์ในปัจจุบันมันมีค่าน้อยกว่าผลเสียในอนาคต

เขียน 03 Oct 2012 @ 11:30 ()


ความเห็น (0)