อนุทิน 114904 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
  • Happy Brain กระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดความสุขเพื่อเป็นพลังในการต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานจาก

บันทึกของท่านอุบาสิกานิภาพร ลครวงศ์ (Ka-Poom)

HA & R2R by KM Model ; บทเรียนแห่งความเป็นหนึ่งเดียวhttp://www.gotoknow.org/blogs/posts/504278

  • ขออนุญาตนำมาเป็นตัวอย่างในการแบ่งปันเรียนรู้ร่วมกันค่ะ

"อีกที่หนึ่งที่ข้าพเจ้าสนใจนำกระบวนการดังกล่าวมาโปรย ก็คือ รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ ที่นี่ดูเหมือนมีความพร้อมในเชิงทรัพยากรบุคคล การเรียนรู้ที่นี่ใช้ HA เป็นโจทย์เป็นเป้าหมาย เป็นประเด็นมาสู่โจทย์หรือคำถามการวิจัย (HA&R2R By KM Model รพ.สมเด็จป๋าฯ )

จากนั้นกระบวนการเรียนรู้เราใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ Share & Learning
เป้าหมายที่คาดหวังจะให้เกิด คือ ความสุข อันเป็นความสุขที่ตื่นรู้และเบิกบาน เพราะความสุขเช่นนี้จะทำให้คนหน้างานมีพลังพร้อมเผชิญหน้า ต่อปัญหาและอุปสรรคตลอดเส้นทางแห่งการเรียนรู้

เรียนไปรู้ไป...พัฒนาไป
สามารถข้ามพ้นความเบื่อหน่ายมองเป็นโอกาสแห่งความท้าทายเกิดขึ้น"

  • แก่นของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รู้เพื่อตื่น (เกิดปัญญา) รู้เพื่อเบิกบาน (เกิดความสุข) จึงจะเป็นการเรียนรู้คู่ไปกับการลดละกิเลส

                                                        ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕

เขียน 03 Oct 2012 @ 09:05 () แก้ไข 03 Oct 2012 @ 10:10, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ...^