อนุทิน 114882 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

26 กย.55 ไปช่วยน้องนักวิชาการสุขศึกษา พาผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายHT ทำกิจกรรมสมาธิบำบัด อันเป็นหลักสูตรที่คิดขึ้นมาใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันและไม่สามารถช่วยตัวเองได้ เนื่องจากยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเอง 1 และยังมใทศนคติลบต่อการเปิดทางเลือกในการรักษาให้กับตนเอง 2 และสุดท้ายเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดว่าการทำสมาธินั้นจะทำได้เฉพาะการนั่งสวดมนต์ภาวนาเพียงอย่างเดียวไปวัดเฉพาะวันพระเพื่อลดกิลสในตัวตนและเพื่อรักษาศีลอุโบสถ์ นอกนั้นที่เหลืออีก 6 วันก็กับมาอยู่กับราคะ โทสะ โมหะ ความโลภ โกรธ หลงมันทุกข์ทั้งนั้น แต่ต้องปฏิบัติจึงจะเข้าใจและเห็นทางของตนเองได้ กลุ่มHT กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ 2 รุ่นที่เท่าไหร่จำไม่ได้ ไม่ได้จด แต่บันึกกิจกรรมแต่ละครั้งไว้เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนทั้งผลและการสร้างเหตุ

เขียน 02 Oct 2012 @ 21:25 ()


ความเห็น (0)