อนุทิน 114881 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

25 กย.55 แม้ผ่านมาแล้วหากกลับทำให้จดจำได้แม่นยำ ด้วยเป็ฯวันที่ผู้ป่วยจำนวน 18 ราย เดินแถวตามน้องพยาบาลวิภา มาที่ศูนย์มิตภาพบำบัด การประสานงานกันระหว่างศูนย์กับOPDMED ช่วยให้เราได้ช่วยนำพาเพื่อนผู้ป่วยในแต่ละเช้าร่วมเรียนรู้และฝึกทำสมาธิแบบเคลื่อนไหวมือ สร้างจังหวะการเคลื่อนไหวของตนเองให้เกิดความสอดคล้องและสัมพันธ์กับการเคลื่อนของกายส่งผ่านไปยังมือและแขนทั้งสองข้าง อย่างมีสติ วันนี้ผู้ป่วยทั้ง 18 ราย หลังทำสมาธิบำบัดแล้วได้รับการวัดความดันอีกครั้ง พบว่าความดันทั้ง 17 คนลดลง และอีก 1 ไม่ลด แต่กลับเพิ่มขึ้น เป็นคุณป้าอายุ 80 น้ำหนักตัวเกินมากอุ้ยอ้าย และมีปัญหาเรื่องหัวเข่า มีภาวะเบาหวาน และความดันเรื้อรังมานานแล้ว เมื่อเสร็จกิจกรรมได้นั่งคุกเข่าคุยกับคุณป้า จึงรู้ว่าคุณป้ามอบใจให้คุณหมอเป็นผู้รักษาแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ช่วยเหลือตัวเองเลย นับเป็ฯความเข้าใจผิดและเสียโอกาสที่จะได้เรียนรู้ธรรมะ จากกายตัวเอง เสียโอกาสไม่ได้พบธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั้ง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ สิ่งเหล่านี้เมื่อได้ฝึกพิจารณษตามความคิดจึงจะรูว่ามันช่วยให้เกิดการยอมรับอย่างมีไมตรีจิต ความสงบจึงเกิดขึ้น และเกิดการเฝ้าระวังรักษาสุขภาพตนเองขึ้นด้วยความตระหนักรู้ในตัวตน การทำสมาธิบำบัดและการนั่งล้อมวงมุ่งมั่นทำตามจึงเป็ฯวิธีที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีของผู้ป่วยแต่ละรุ่นๆให้ได้ถ่ายทอดความรู้เอื้ออาทรให้แก่กันและกัน หากได้ทำบ่อยๆจึงจะสร้างแรงบันดาลใจ ให้เกิดความศรัทธาซึ่งกันและกัน ศรัทธาแรงกล้าเกิดขึนแล้ว ความคิดกระด้างขัดขวางไม่รับ ก็อ่อนลง กลับเป็นความคิดบวกได้อย่างอัตโนมัติ ขอบคุณเสียงธรรมจากอินเทอร์เน็ต

เขียน 02 Oct 2012 @ 21:20 ()


ความเห็น (0)