อนุทิน 114879 - krutoiting

krutoiting

24 กย.55 กับประสบการณ์ครนั้งหนึ่งในชีวิต แลt KM แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานด้านสมาธิบำบัด ความณู้ และความคุ้นเคยที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ตรงของตัวเอง มีเพื่อนผู้ป่วยเป็นตัวชี้วัดความพึงพอใจ และประสบการณ์ที่เพื่อนผู้ป่วยได้รับ ยอมรับ และนำไปฝึกปฏิบัติแบบสม่ำเสมอจนถึงขั้นเป็นประจำทุกวัน และพยายามเดินทางไปสู่คำว่าทุกลมหายใจเข้าออกนั้น จึงประเมินให้ต้องเดินหน้าทำต่อไปและเพื่อนผู้ป่วยเดินเข้าห้องมิตรภาพบำบัดมากขึ้น นี่เป็นคุณค่าของความรู้จากภูมิปัญญา และการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ทางจิตที่ได้พย่ยามเรียนรู้เพื่อตัวเอง แต่คุณค่าที่เกิดขึ้นนั้นกลับส่งผลให้มีเพื่อนผู้ป่วยได้รับความเบิกบานใจ และตระหนักรู้ในความเปลี่ยนแปลงในตัวตน และยอมรับว่ากายนี้เป็นของเรา เราต้องดูแลรักษาซ่อมแซมพร้อมๆไปกับการปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลในธรรมยิ่งๆขึ้น มิใช่รอให้ถึงวันพระเพียงอย่างเดียวเพื่อให้เป็นกำลัง เป็นพลังให้ก้าวเดินต่อไปสู่ความโล่ง สบาย และหมั่นสร้างกรรมดี

เขียน 02 Oct 2012 @ 21:02 ()


ความเห็น (0)